Kv KRÖNET Danderyd Om- och tillbyggnad av enbostadshus