Kv ÄLGEN Stockholm Om- och tillbyggnad lägenhet

foto: Helen Pe