Kv BÅTSMANNEN Stockholm Ombyggnad av vind till lägenhet