Kv MISLTOLPEN Stocksund Ombyggnad av enbostadshus

fotograf:Brian Predstrup (3bilder)