Kv RÖSET Lidingö Om- och tillbyggnad av enbostadshus