Rösunda Saltsjöbaden Ombyggnad av enfamiljshus

foto: Johan Carlson